ورزش در پیش دبستان و دبستان مبتکرنوین

اهميت ورزش در دوران كودكي

اهميت دادن به ورزش در دوران كودكي، امري مهم و حياتي است.

زيرا كودك همواره در حال رشد است و رشد مطلوب و همه جانبه او مي‌تواند در زندگي آينده‌اش بسيار مفيد و موثر واقع

شود.

رشد كودك در صورتي در دوران نوجواني تكميل مي‌شود كه جريان رشد او در تمامي مراحل قبلي به خوبي هدايت شده

باشد. 

 

کلاس شطرنج

 

در سنين پايين، نقص يا ناراحتي در قسمتي خاص از بدن، با تمرين و تقويت عضلات سريع تر برطرف مي‌شود. 

اما هرچه سن كودك افزايش يابد، اين عمل به كندي امكان‌پذير خواهد بود. 

بي‌توجهي به نقص يا ناراحتي بدني كودك در اين دوره باعث مي‌شودكه آن ناراحتي به طور بسيار سريع پيشرفت كند.

راه‌رفتن و نشستن غلط كودك ممكن است عوارضي در او ايجاد كند كه مستقيما بر ستون فقرات او اثر نامطلوبي بگذارد.

در سنين قبل از نوجواني بهتر است به حركات بدني كودك شكل داده شود.

بنابراين بايد امكانات، وسايل و لوازم به اندازه كافي در اختيار او قرار گيرد. 

انواع دو، پرش‌ها، پرتاب توپ و پاس گرفتن به شكل رقابتي، خودبه‌خود باعث تقويت همه جانبه روح و جسم كودك مي

شود. 

بازي كودك در دبستان

مربیان ورزش دردبستان وپیش دبستان مبتکرنوین تلاش خود را در  تربيت و تقويت كودك از طريق بازي و ورزش می کنند.

يكي از موثرترين وسيله‌ها براي رسيدن به وضع مطلوب در تربيت بدني و ورزش دوره ابتدايي، بازي است.

كودكاني كه بين 7 تا 12 سالگي در مرحله دبستاني مي‌گذرانند، تمايل زيادي دارند كه به صورت گروهي بازي كنند.

دردبستان وپیش دبستان مبتکرنوین این زمینه فراهم شده. 

در اين دوره، بازي نقش بسيار مهمي در رشد كودك دارد.

فعاليت و جنب و جوش كودك در دوره دبستان بسيار زياد است.

كودك به اقتضاي رشد ذهني و حواس خود در اين مرحله قادر است مسائل و حقايق بيشتري را نسبت به دوره‌هاي قبل

درك كند و به قول برخي از صاحب‌نظران، فعاليت‌هاي كودكان كه اغلب به شكل بازي در مي‌آيند، كليد حقيقي رشد و

تكامل همه جانبه آنها است. 

يادگيري از طريق انجام دادن و بازي كردن مي‌تواند كاملا در اين مرحله تحقق يابد.

بازي كودك دبستاني مي‌تواند با بسياري از مطالب خواندني و نوشتني همراه باشد.

تمرين بدني براي كودكان يك امر طبيعي است. 

تحرک جسمی همواره با انگيزه‌هايي همراه است كه كودك را تحريك مي‌كند تا اعضاي گوناگون، حواس و ذهن خود را به

كار اندازد و همين به كار بردن، موجب رشد و تربيت اومي‌شود. 

تحرک درست و به موقع مي‌تواند خجالت، ترس و پرخاشگري كودكان را از بين ببرد و به نحو موثري از حساسيت و نگراني

آنها بكاهد.

دردبستان وپیش دبستان مبتکرنوین دانش آموزان از طريق بازي كردن، احساسات خود را بيان مي‌كند

ترس‌ها و نگراني‌هاي خود را ابراز مي‌دارد و گاه مسائل و مشكلات خود را حل مي‌كند. 

بازي از آن جا كه در رشد همه جانبه كودكان دبستاني نقش بسيار مهمي ایفا میکند،

بايد بيش از پيش مورد توجه مربيان و معلمان قرار گيرد که این امر مورد توجه مربیان ورزش درپیش دبستان ودبستان

مبتکرنوین می باشد.

برنامه‌ريزي درس تربيت بدني

 

کلاس شطرنج

 

برنامه‌ريزي درس تربيت بدني در ورزش در  پیش دبستان و دبستان مبتکرنوین به گونه‌اي صورت می گيرد كه فقط به رشد

و تكامل قواي جسماني محدود نمی شود و تمامي ابعاد شخصيت كودك اعم از عاطفي، رواني، اجتماعي و غيره را در

برمی گيرد. 

تربيت بدني و ورزش يكي از دروس اصلي در دوره ابتدايي است كه اگر به درستي براي آن برنامه‌ريزي شود، دانش‌آموزان

را در يادگيري تمامي دروس ياري مي‌دهد و زمينه تحقق اهداف كلي آموزش و پرورش را فراهم مي‌كند.

تربيت بدني بايد بتواند از طريق فعاليت‌هاي جسماني و تمرين‌ها و ورزش‌هاي مختلف، رشد و توسعه قواي بدني،

توانايي‌ها و استعدادهاي ذهني، عاطفي و اجتماعي دانش‌آموزان را تسهيل كند.

درس تربيت بدني و ورزش هرگز نبايد به عنوان يكي از دروس حاشيه‌اي يا ضميمه در دوره دبستان تلقي شود.

مراحل فعاليت‌هاي ورزش در پیش دبستان و دبستان مبتکرنوین

فعاليت‌هاي تربيت بدني در دوره دبستان را مي‌توان به سه مرحله اساسي تقسيم كرد:

1-فعاليتهاي قبل از 8 سالگي(مهارت‌هاي بنيادي): 

در دوره پيش‌دبستاني و اوايل دوره دبستان، كسب توانايي‌ها و مهارت‌هاي اساسي در حركات جابه‌جايي بسيار مورد

توجه است. 

زيرا افزايش و توسعه اين نوع حركات، اين توان را به كودك مي‌دهد تا ياد بگيرد كه چگونه به درستي راه برود، بدود، بپرد و

پرتاب و دريافت كند و حركاتي مانند آن را انجام دهد.

والدين و مربيان بايد باايجاد زمينه‌هاي مناسب و امكانات كافي، كودكان را به انجام بازي‌ها و فعاليت‌هاي مختلف ورزشي،

براي كسب انواع مهارت‌ها و فعاليت‌هاي بدني وا دارند. 

2-فعاليت‌هاي 8 تا 10 سالگي(مهارت‌هايابتدايي ورزش):

در اين سنين معلم بايد بر اجراي حركاتي تأكيد كند كه نياز به دقت و مهارت بيشتري دارند.

آموزش حركات ورزشي در اين مرحله بايد به گونه‌اي باشد كه دانش‌آموزان حركات ورزشي را كم‌كم با مهارت‌هاي ورزشي

هماهنگ كنند.

براي تحقق اين كار معلم مي‌تواند شكل ساده‌اي از واليبال كه در آن تركيبي از مهارت‌هاي بنيادي مانند دويدن، پريدن،‌

ضربه‌زدن، پرتاب و دريافت كردن وجود دارد، به دانش‌آموزان آموزش دهد.

البته معلم براي انجام اين كار بايد نيازها و علاقه‌هاي دانش‌آموزان و همچنين امكانات موجود در مدرسه را هم در نظر

بگيرد.

3-‌فعاليتهاي 10 تا 12 سالگي (مهارت‌هاي ورزشي):

مهارت‌هاي ورزشي در سال‌هاي آخر دبستان آموزش داده مي‌شود.

زيرا در اين سنين كودك از نظر جسمي، ذهني، عاطفي و رواني آمادگي بيشتري پيدا كرده است و مي‌تواند آموزش‌ها و

تمرين‌هاي ورزشي را جدي‌تر و بهتر اجرا كند.

البته معلم بايد براي ايجاد مهارت مناسب در اين سنين، تمرين‌هاي بيشتر و طولاني‌تري را در نظر بگيرد،

فعاليت‌هاي شديد و آرام را به طور متناوب قرار دهد،

از برگزاري فعاليت‌هاي مسابقه‌اي شديد بپرهيزد و بر جنبه‌هاي انساني ورزش،

خصوصيات خوب اخلاقي و حس گروهي تأكيد كند. 

در برخي مواقع معلم مي‌تواند دانش‌آموزان را به گروه‌هاي مختلفي تقسيم كند تا با يكديگر به رقابت سالم بپردازند.

همچنين معلم بايد از ايمن بودن محل برگزاري اردو اطلاع داشته باشد و با پيش‌بيني‌هاي لازم از خطرات احتمالي

پيشگيري كند و تمامي تلاش خود را براي تامين سلامت دانش‌آموزان به كار گيرد.

علاوه بر اين معلم بايد سعي كند تا دانش‌آموزان در اردو از وقت خود به خوبي استفاده كنند و از تنبلي و سهل‌انگاري

بپرهيزند.

درس تربيت بدني، يكي از دروس بسيار مهم درپیش دبستان و دبستان مبتکرنوین  است.

اگر در اين سنين موقعيت‌هاي لازم براي كسب تجربه‌هاي حركتي و تكرار و تمرين آنها فراهم نشود،

ممكن است كودك هرگز فرصت تصحيح و تكميل الگوهاي حركات بنيادي را پيدا نكند و به همين دليل يادگيري هر نوع

مهارت ورزشي در سنين بالاتر با كندي انجام خواهدشد.

به طور يقين اگر شناخت كافي نسبت به امري صورت نگيرد، نمي‌توان به راحتي آن را قبول يا رد كرد.

بنابراين اگر پيشرفت تربيت بدني و ورزش كشورمان و در واقع تضمين و تامين نسل‌هاي سالم و تندرست، مدنظر است،

بايد پيش‌بيني‌هاي لازم و سرمايه‌گذاري قوي و اساسي در اين زمينه صورت پذيرد.

 

 

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools