ریاضی پنجم دبستان؛

درس ریاضیات در پایه پنجم دبستان به منظور تقویت مهارت‌های ریاضی و منطقی دانش‌آموزان ارائه می‌شود. این درس به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های حل مسئله، منطقی فکر کردن، تحلیل و استدلال را توسعه دهند. مفاهیم و مباحث مختلفی در درس ریاضی پنجم دبستان بررسی می‌شوند.

بعضی از این موضوعات عبارتند از:

 عملیات حسابی:

شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد صحیح و اعشاری است.

 اعداد چندرقمی:

مفاهیمی مانند اعداد چندرقمی، تعداد صحیح و دهدهی، ترتیب ارقام و مقایسه اعداد مختلف را پوشش می‌دهد.

 هندسه:

شامل موضوعاتی مانند شکل‌ها، اندازه‌ها و اندازه‌گیری، سیستم مختصات و تقاطع خطوط است.

 نسبت و تناسب:

مفاهیمی مانند نسبت‌ها، تناسب‌ها، تصاویر مشابه و مسائل مربوط به آنها را بررسی می‌کند.

 اعداد اعشاری:

شامل مفاهیمی مانند اعشار معمولی و اعشار اعتباری، تبدیل بین اعشار و اعداد صحیح، و مسائل مربوط به اعداد اعشاری است.

همچنین، در درس ریاضی پنجم دبستان، تمرینات و مسائل عملی مختلفی داده می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند تجربه عملی و تمرینی از مفاهیم ریاضی را کسب کنند و مهارت‌های خود را تقویت کنند.

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین
صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools