مطالب خواندنی

بیماری کرونا و مدارس 

ما با بحران آموزشی مواجه هستیم برای نزدیک به ۷۷ میلیون کودک، این بیماری کرونا همه گیر کلاس های درس را در ۱۸ ماه گذشته از بین برده است. دانش‌آموزان در سراسر جهان تعداد زیادی از یادگیری‌های حضوری را به دلیل قرنطینه‌های بیماری کرونا از…