اهداف کلاس:

تقویت قدرت حافظه

تقویت قدرت تمرکز

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس:

برگزاری کلاس کامپیوتر

۴۴۳۵۹۱۹۸